REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO:

§ 1 Adres sklepu internetowego, sprzedawcy

www.grapil.pl

Grapil Grażyna Sobieraj

Spółka Jawna

Aleja Niepodległości 80

64-920 Piła

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczna za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny podane w sklepie są cenami brutto.

3. Warunkiem zakupu jest akceptacja Regulaminu przez klienta.

§ 3 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) Poprzez formularz znajdujący się na sklepie internetowym.

b) Poprzez adres e-mail zamieszczony na stronie sklepu.

2. Informacja o realizacji zamówienia będzie wysyłana na adres e-mail klienta. Może zaistnieć też sytuacja, że osoba prowadząca sklep internetowy będzie kontaktowała się telefonicznie z klientem.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podane prawidłowych danych przez Klienta, w celu dalszej jego realizacji.

4. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli podane przez klienta dane budzą zastrzeżenia co do ich prawdziwości i rzetelności.

5. Klient składający zamówienie dokonuje wyboru określonego towaru.

6. W przypadku wybrania formy płatności przelewem zamówienie będzie realizowane od chwili odnotowania przyjścia przelewu na konto sklepu.

7. W przypadku wybrania formy płatności gotówka – płatność przy odbiorze zamówienie będzie realizowane od chwili wpłynięcia zamówienia na nasz portal internetowy.

§ 4 Płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności przy zamówieniu:

a) Przelew - przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy

b) Pobranie - płatność gotówką przy odbiorze towaru.

c) List polecony ekonomiczny

§ 5 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. Wyjątek stanowi jeśli klient zamawia ilość większą niż znajduję się na stanie, a Firma Grapil musi uszyć pod klienta dany asortyment.

3. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

4. Sprzedawca dołącza do przesyłki fakturę VAT. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta zapisanej w formularzu podczas składania zamówienia, Sklep może wysłać obraz faktury VAT przy pomocy poczty elektronicznej na podany podczas składania zamówienia adres e-mail.

5. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych - Poczty Polskiej i firmy kurierskiej - lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach:

a) Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

b) Klient kupujący odzież znakowaną swoim logo wcześniej zamówionym, nie może zwracać towaru.

§ 8 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§ 9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.